INTELIGENTNY SYSTEM BADANIA I WIZUALIZACJI
INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Podstawową funkcją systemu jest nadzorowanie pracy i stanu instalacji gazów
medycznych. System loguje i zapisuje na kartę SDHC oraz dokonuje zdalnego
backupu danych do serwera zewnętrznego zdarzeń alarmowych i zapisów ciśnień
z określoną częstotliwością.

Zaloguj do systemu  Więcej informacji

ver 0.5